Πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της SeaConditions

Η πρόσβαση στα μετεωρολογικά ή άλλα δεδομένα της ιστοσελίδας πραγματοποιείται εύκολα, μέσω της χρήσης του δεξιού μενού:

·        σε ό,τι αφορά την επιλογή της ημερομηνία και ώρας, βλέπε παράδειγμα που ακολουθεί:

 

·        σε ό,τι αφορά την επιλογή του χάρτη μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εκείνων που περιέχονται στις ενότητες «Πρόγνωση Θαλασσών», «Παρατήρηση Θαλασσών μέσω Δορυφόρου» και «Πρόγνωση Καιρού»:

 

Η εικόνα που ακολουθεί υποδεικνύει τη θερμοκρασία της θάλασσας για την 16η Ιανουαρίου του 2015, στις 1 μμ. (τοπική ώρα):

Γιανααποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομέναπου αφορούν ένα συγκεκριμένο σημείο του χάρτη, κάντε κλικστο σημείο που σας ενδιαφέρει. Θαεμφανιστεί, αμέσως, ένααναδυόμενο παράθυρο, τοοποίοθα περιέχειτηντάσητωνκαιρικών συνθηκών –βάσει της εμφανιζόμενης μεταβλητής. Τοπαράθυρο που ακολουθείαπεικονίζειένα «δείγμα» τωνεπιφανειακώνρευμάτωνπου επικρατούν σε ένα συγκεκριμένοσημείοτουχάρτη:

The left side menu give access to further data:

- coastline;

Από την αριστερήπλευρά του μενού, μπορεί κανείς να προσδιορίσει το είδος απεικόνισης του χάρτη, καθώς και τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων (χάρτης/δορυφόρος, με ή χωρίς τις ονομασίες των τοποθεσιών), καθώς επίσης το βαθμό διαφάνειάς του, αλλάζοντας, έτσι, το βαθμό ορατότητας του υποστρώματος.

Μερικές από τις επιλογέςτου τρόπου με τον οποίο θα εμφανίζεται ο χάρτης μπορούν να οριστούν "μια φορά και να ισχύουνγια όλες τις περιπτώσεις". Επιλέγοντας τις "Προτιμήσεις" μέσω της δεξιάς πλευράς του μενού, μπορεί κανείς να εισέλθει στον πίνακα ρυθμίσεων:

Ορίστεοιεπιλογές σας:

-"γενικά": προεπιλογή χάρτη, μορφή εμφάνισης του χρόνου, βαθμός ορατότητας της λεζάντας, τρόπος λειτουργίαςτης οθόνης (πλήρης οθόνη ή φυσιολογικό μέγεθος),

-"μονάδα μέτρησης" σε ό,τι αφορά τα επιφανειακά ρεύματα και την [ένταση] αέρα,

-"ρύθμιση χάρτη", π.χ., τον τύπο του χάρτη (χάρτης/δορυφόρος, με ή χωρίς πλέγμα).