Γλώσσα

Blogs

« Πίσω

Cat da quy dau o dau Ha Noi doi voi muc chi khong cao nhat

Tai khu vuc Ha Noi, trung tam y te da khoa Hung Thinh so 380 Xa Dan Ha Noi la mot trong cac dia chi cat bao da quy dau tin cay, gia ca phai chang. Rat hay duoc nhieu lan nam gioi tin nhiem chon.

Den doi voi co so y te da khoa Hung Thinh HN, benh nhan khong can phai qua ban khoan phi cat bao da quy dau mat bao nhieu tien. Boi moi muc phi kham, cat da quy dau deu duoc So y te thong qua. Can gia cat bao da quy dau sekhong qua mac. Khong chi vay, lai duoc cong khai minh bach dac trung. Ngoai ra, cac nam gioi co nguy co hoan toan yen tam ve chat luong khi tham kham tai day. Boi:

- Trung tam y te co he thong y chuyen gia dau nganh. Voi nhieu nam kinh nghiem trong dieu tri cat da quy dau, lien tuc tan tinh hoi han nguoi benh.

- Khu vuc vat dinh duong khang trang, sach se. He thong trang thiet bi y te tien tien nhap khau tu nhung nuoc co nen y hoc bien chuyen.

- Bien phap cat bao da quy dau bang ky thuat xam lan toi thieu ky thuat Han Quoc vo cung tien tien. Mang den hieu qua va an toan chobenh nhan.

- Dieu kien kham tri benh thoai mai, than thien. Dich vu giup do nguoi benh chu dao tu khau xet nghiem, tri va duoi tri.

- Tat ca kien thuc va ho so can benh an cua nguoi deu duoc duy tri kin tuyet doi.

Theo:

Σχόλια
Trackback URL: