Blogs

« Back

Nguyen do va can nguyen benh tri

Doc them ve benh tri ngoai cach chua benh tri ngoai

1. Benh tri la gi?

tri khong nhung don thuan la benh cua mao mach. Day la cac benh cua 1 doi ngu tinh mach tu tieu dong mach, mao mach, thong noi dong tinh mach den co tron cung nhu mo ket hop duoc lot do lop bieu mo thuong thi cua ong hau mon truc trang. Khom tri nam o lop duoi niem duoc nang do do cau truc mo soi dan hoi. Hien tuong nang cao suc ep lien tiep nhu ran di ngoai, kem u mau hang ngay se gay phinh gian cung nhu tao cac khom tri vao trong long ong hau mon. Mat khac tuoi cang cao, cac cau truc mo lien ket nang do ngay cang bi suy yeu, mot so bui tri lot dan ra khoi lo hau mon gay benh tri noi sa.
 

2. Phan loai tri

tri chinh lieu co 2 dang, gom tri noi (internal hemorrhoids) va tri ngoai (external hemorrhoids) .
 
tri ngoai: khi dam roi tinh mach bat nguon phia duoi duong luoc (hay con goi la duong hau mon-truc trang), duoc goi la tri ngoai. Khi nay khom tri duoc phu boi vi lop bieu mo vay (squamous epithelium) cung nhu nam ben duoi lop da bao quanh hau mon truc trang.
benh tri noi: Neu khom tri xuat phat phia tren duong luoc thi duoc goi la benh tri noi, va dam roi tinh mach duoc bao phu boi vi niem mac va lop bieu mo chuyen tiep (transitional epithelium).
 
Phan do benh tri: Tuy vao su tien trien cua bui tri con nam o trong hoac tung sa ra khoi hau mon.
 
benh tri tinh trang 1: bui tri nam hoan toan trong ong hau mon truc trang.
tri tinh trang 2: khi thong thuong benh tri nam gon trong ong hau mon truc trang, khi ran di dai tien dam roi tinh mach thap tho hay loi it ra ngoai. Khi di ngoai xong dung day khom tri tu thut vao trong.
benh tri trang thai 3: nhung khi di dai tien hoac di lai rat nhieu, ngoi xom, lam viec nang thi bui tri lai sa ra ngoai. Khi nay phai nam nghi 1 luc bui tri moi tuot vao hay dung tay tong nhe vao.
benh tri giai doan 4: dam roi tinh mach gan nhu lien tuc nam ngoai ong hau mon.

3. Nhan to kha nang dan toi tri

dai tien kho, hoac tieu chay gay tang tan suat tri, ran gay tang ap luc len nhung mach mau gay ra gian no va u mau.
che do an it chat xo, gay tang tan suat tri
Thua can cung voi beo phi, lam cai thien tan suat benh
cai thien suc ep o bung gap trong cac nguoi lien tuc lao dong nang nhu khuan vac, van dong vien cu ta, quan vot,..., dung lau, ngoi rat nhieu nhu thu ky, tho may, nhan vien ban hang gay cai thien ap luc o bung can tro qua trinh hoi luu mau ve tim dua toi gian mao mach hau mon truc trang.
U cho tieu khung bao gom u dai truc trang, u tai tu cung va thai khong it thang gay ngan can hoi luu mau tro ve tim dan toi gian mao mach.
 
Doc them:
Comments