TESSA projesi

SeaConditions Güney İtalya'da operasyonel oşinografi hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bunların denizde durumsal farkındalık ile ilgili bilgileri aktarmak için ilgili platformlarla birleştirilmesini amaçlayan bir endüstriyel araştırma projesi olan "TESSA" (Denizde Durumsal Farkındalık Teknolojileri) ürünlerinden biridir. Proje Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığının PON "Ricerca & Competitività 2007-2013" programı tarafından desteklenmekte ve aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

·         Puglia, Kalabriya, Sicilya ve Campania sahil ve açık deniz alanlarında yüksek veya çok yüksek uzamsal çözünürlüğe sahip jeo-uzamsal veriler sunmaya yönelik bir model tahmin sistemi kurulması. Jeo-uzamsal veriler İtalyan ve Avrupa operasyonel oşinografi hizmetleri (GMES Marine Core Service, marine.copernicus.eu) tarafından sürdürülen temel araştırmaların sonucu olarak Akdeniz için en son üretilen ve erişilir kılınan akıntı, dalga, deniz seviyesi, sıcaklık ve tuzluluk analiz ve tahmin verileri ile ilgilidir;

·         Jeo-uzamsal bilgilerin mümkün olan en yüksek uzamsal ve zamansal çözünürlüğe sahip jeo-uzamsal bilgilerin gerçek zamanlı dağıtımına yönelik BT-platformlarının kurulması. Hedef platformlar arasında web, mobil cihazlar, Elektronik Çizelge Göstergesi ve Bilgi Sistemleri gösterilebilir;

·          Acil durumların yönetilmesi ve bir gemi seyrinin seçilmesi, deniz ortamının sağlık durumunun izlenmesi ve hidrokarbonlardan kaynaklanan kirlilik ve denizde kurtarma operasyonları gibi durumlarda bir müdahale stratejisi önerilmesi konusunda kullanıcıları destekleyen bir araçlar grubu olan Karar Destek Sistemlerinin gerçekleştirilmesi.

TESSA aşağıdaki kuruluşlar arasında oluşturulan bir işbirliğinin sonucudur: 

Akdeniz, Adriyatik Denizi, İyonya Denizindeki tahmin sistemlerinden ve yüksek çözünürlüklü sistemlerin geliştirilmesi ve operasyonel kullanımından sorumlu Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). CMCC ayrıca kirletici maddeleri taşıma modellemesi, veri analizi ve dağıtımına yönelik bir merkezin oluşturulması, Karar Destek Sistemlerinin gerçekleştirilmesi ve TESSA hizmetlerine de katkıda bulunmaktadır. 

Sicilya Boğazı ve Tiren Denizi için tahmin sistemlerinin geliştirilmesi ve operasyonek kullanımından sorumlu Ulusal Araştırma Konseyi Sahil Deniz Çevresi Enstitüsü. CNR-IAMC ayrıca yüksek çözünürlüklü deniz hidrodinamikleri modellemesi, kirletici yayılmasının sayısal simulasyonu ve farklı boyutlarda kütlelerin yörüngesi ve TESSA hizmetlerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. 

Birden çok cihaz ve birden çok kanallı bir yöntem yoluyla sunulacak olan Denizde Durumsal Farkındalık hizmetlerinin dağıtımına yönelik platformların geliştirilmesinden sorumlu Links s.p.a. Links s.p.a. ayrıca elektronik arşiv ve veri analiz merkezinin tasarımı ve geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret ediniz: http://tessa.linksmt.it